Tillbaka
Text: Sören Nylin, Foto: Lars Torndahl, Schlager 1983
Nästa